Velns

Ceļojums uz viņu sauli

Kāds tēvs mirstot dalījis dēliem mantu. Viņam bijuši astoņas govis un divi zirgi, nevarējis nekā līdzīgi izdalīt. Tādēļ teicis: “Paņemiet katrs sienu, cik tad govju, vai zirgu jums katram pakaļ ies, sienu ēzdami, tik katram piederēs.” Abi gudrie brāļi iekrāvuši…

Lasīt tālāk

Apburtā līgava

Agrāk vienam saimniekam bijusi ļoti skaista meitiņa. Saimnieka meitiņu nozadzis velns un audzinājis to pirtiņā. Saimniekam velns atstājis nozagtās meitiņas vietā savu bērnu. Saimnieka meitiņa augusi pirtī un velna bērns saimnieka mājā. Velna bērns bijis nejauks, zaglīgs un caurām dienām…

Lasīt tālāk

Velna līgava

Vecos laikos dzīvojuši kopā vienās mājās puisis un meita. Tie nemaz nevarējuši satikt; plēsušies kā suns ar kaķi. Citi ļaudis noskatījušies, teikuši: “Gan jūs abi apprecēsities. Vecais Kušķu Janka ar Ilzi, kuri tagad tepat pušelniekos dzīvo, tie jau arī viens…

Lasīt tālāk

Velns māca brantvīnu dedzināt

Pa nakti velli top izsūtīti, lai tie cilvēkus ieved kārdināšanā un grēkos. Tā arī kādā naktī jauns vellēns tapa izsūtīts. Šis, neko neizdarījis, nedrīkstēja griezties atpakaļ. Rītā meža sargs iegājis mežā un, to ieraudzījis, dzina prom. Tas arī aizgājis un…

Lasīt tālāk

Velns rada tabaku

Velnam nomirusi māte un viņš to aizvedis uz kapiem un paglabājis. Noskatījies, ka citiem uz kapiem zied puķes, velnam arī gribējis uz savas mātes kapa audzēt puķes. Skrējis uz strautu, ņēmis mutē ūdeni un nesis laistīt mātes kapu. Tikmēr laistījis,…

Lasīt tālāk

Velna bilde

Kādam lielkungam bijušas visvisādas bildes, un viena arī tāda, kur velns virsū. Sulainim katru rītu bijis jānoslauka bildes; bet velna bildi tīšām nekad neslaucījis, drīzāk vēl ar pirkstu velnam acīs grūdis un citādi nicinājis. Te vienreiz liels kungs apmanījis, ka…

Lasīt tālāk