Vecītis

Velns zārkā

Kāds vīrs visu mūžu bija dzīvojis bezdievīgi vien. Viņam bija dēls un tas pamazām sāka arī tēvam pakal trakot. Te vienu dienu dēls laukā ara. Tā pienāk vecs, vecs vīriņš un saka: “Vai tu gribi tāpat dzīvot, kā tavs tēvs…

Lasīt tālāk

Dēls gādā tēvam brīnuma zāles

Vienam tēvam bijis tik stiprs dēls, ka varējis 9 podi smagu, zobinu svaidīt kā spalvu. Reiz tēvs palicis slims un teicis dēlam ka vajagot velna mēles, tad palikšot vesels. Dēls aizgājis mežā velna mēles meklēt; bet nedabūjis velnu satikt. Palicis…

Lasīt tālāk

Burvis un viņa māceklis

Vienreiz vienam zemniekam bija viens vienīgs dēls. Un tas to dēlu sūtījis augstās skolās. Bet reiz tēva jumtā krauklis ķērcis. Tēvs vaicājis dēlam, ko tas krauklis tur ķērcot? Šis tak esot bijis augstās skolās, tad jāzinot. Dēls atbildējis: “Kā lai…

Lasīt tālāk