Ceļš

Zvēri taisa ceļu

Dievs pavēlēja visiem ceļu taisīt, jo neviens pats nevarot iztikt bez ceļa. Visi strādāja, cik jaudāja, tikai kurmis un čūska nē. Kurmis nelīda no zemes apakšas laukā un čūska gulēja lielā krūšņā saritinājusies, nelikdamās ne zinām, ko Dievs pavēlējis.

Lasīt tālāk

Zvēri un dažādas lietas ceļo

Viens zaķis bija apnicis dzīvot meža biezumos, viņš uztaisījis sev sarkanus ratus, aizjūdzies pats priekšā un braucis pasaulē draugus meklēt. Pirmo viņš saticis ceļā lāpāmo adatu. “Kurp iedama?” zaķītis uzprasa, “Nāc labāk sēdies manos ratos, brauksim kopā!”

Lasīt tālāk

Lapsa un zaķis

Reiz lapsa satikās mežā ar zaķi, un abi divi bija izsalkuši. Te zaķis ierauga, ka iet viens vīrs pa ceļu un nes lielu gabalu gaļas. Zaķis liek lapsai iet gar malu un gaidīt, kad viņš sauks, bet pats iet vecīšam…

Lasīt tālāk

Suns pazaudējis piparus

Suņi rīkojuši kāzas, bet pietrūcis piparu. Aizsūtījuši vienu suni pakaļ. Tam ceļā pipari izkrituši, tādēļ nemaz nenācis vairs atpakaļ, baidījies rādīties. Tādēļ visi suņi vienmēr lūkojot to suni dabūt rokā,

Lasīt tālāk

Lācis grib plēst cilvēku

Vagāre brauc pa ceļu un satiek lāci. Lācis uzbļauj: “Vīrs, es tevi ēdīšu!” “Ko nu mani ēdīsi? Es atvedīšu tev labāk auzu vezumu, vīru, zirgu un kūmiņu.” Vagāre aiziet vezumu piekraut, paņem darbinieku, uzliek lapsu-kūmiņu uz vezumu un liek braukt.…

Lasīt tālāk

Lapsa ieviļ vilku pagrabā

Reiz lapsai, skrienot pa ceļu, uzskrēja izsalcis vilks virsū un tūdaļ solījās apēst, bet lapsa, gudriniece, stāsta, lai nākot viņai līdz uz gaļas pagrabu. Vilks ir ar mieru un aiziet arī abi divi uz pagrabu gaļu ēst. Ielienot pa caurumu…

Lasīt tālāk