Saimnieks

Zoslenīca

Saimnieks ved zosis pārdot. Ceļā izskrien kungs, saimnieku mēdīdams: «Vai dzirdi, Zoslenīca, – cik maksā tavs vezums?» «Tik, cik tu pats!» saimnieks atbild. Kungs par to rupjo vārdu pasauc vagāru palīgā un iecērt pliķi. Paldies! Tas viens pliķis atnesīs tev…

Lasīt tālāk

Dažādi Dieva pārbaudījumi

Viens vecīgs saimnieks apprecējis itin jaunu sievu. Bet ar laiku sieva šo par neko neturējusi: kā tikai kādu soli no mājām izkustējis, tūliņ saimniecei ģeķības prātā: saaicinājusi šādus, tādus trakuļus un aicinājusi un dzīvojusi, jāsaka, kā pašai patīkas. Reiz saimnieks…

Lasīt tālāk

Diena par īsu

Kāds saimnieks pārlieku izdzina gājējus. Tie jau tā strādāja no agra rīta līdz vēlam vakaram, bet viņam nekad nebija diezgan — pastāvīgi gaudās un sūkstījās, ka diena par īsu un alga par lielu. Reiz kāds, izjokot gribēdams, iestāstīja šim, ka…

Lasīt tālāk

Divējādas līgavas

Viens jauns saimnieks bija apprecējis jaunu sievu, čaklu, krietnu un strādīgu kalponi, un ar to dzīvojis laimīgi, cik laimīgi dzimtļaudis viņos grūtajos laikos varēja būt. Bet viņu laimi kaimiņu saimniece apskaudusi, kas bija ļoti vēlējusies, lai kaimiņš apprecētu viņas meitu.…

Lasīt tālāk

Velns māca brantvīnu dedzināt

Pa nakti velli top izsūtīti, lai tie cilvēkus ieved kārdināšanā un grēkos. Tā arī kādā naktī jauns vellēns tapa izsūtīts. Šis, neko neizdarījis, nedrīkstēja griezties atpakaļ. Rītā meža sargs iegājis mežā un, to ieraudzījis, dzina prom. Tas arī aizgājis un…

Lasīt tālāk

Velns par labdari

Vecais velns nosūtījis mazo velnu uz zemi un pavēlējis tam, lai kārdina cilvēkus. Kurš piesaucot velna vārdu, to lai pie- rakstot. Mazais velns izstaigājies pa pasauli un nekā nevarējis iedomāties, kā cilvēkus kārdināt. Bijis jau ap launaga laiku. Velns pamanījis…

Lasīt tālāk