Velns rada tabaku

Velnam nomirusi māte un viņš to aizvedis uz kapiem un paglabājis. Noskatījies, ka citiem uz kapiem zied puķes, velnam arī gribējis uz savas mātes kapa audzēt puķes. Skrējis uz strautu, ņēmis mutē ūdeni un nesis laistīt mātes kapu. Tikmēr laistījis,…

Lasīt tālāk

Velna bilde

Kādam lielkungam bijušas visvisādas bildes, un viena arī tāda, kur velns virsū. Sulainim katru rītu bijis jānoslauka bildes; bet velna bildi tīšām nekad neslaucījis, drīzāk vēl ar pirkstu velnam acīs grūdis un citādi nicinājis. Te vienreiz liels kungs apmanījis, ka…

Lasīt tālāk

Velns par labdari

Vecais velns nosūtījis mazo velnu uz zemi un pavēlējis tam, lai kārdina cilvēkus. Kurš piesaucot velna vārdu, to lai pie- rakstot. Mazais velns izstaigājies pa pasauli un nekā nevarējis iedomāties, kā cilvēkus kārdināt. Bijis jau ap launaga laiku. Velns pamanījis…

Lasīt tālāk

Nāve par krustmāti

Vienam nabaga vīram bija ļoti daudz bērnu, un kad nu viņam vakar piedzimis vēl viens dēls, tad neviens vairs negrib viņam kūmās nākt. Kad visi radi un draugi atsacījuši no kūmām, tad viņš nospriedis iet pa ceļu un uzrunāt pirmo,…

Lasīt tālāk

Lielais rijējs

Reiz viens zēns gājis ganos. Vienu dienu viņš, govis ganīdams, atradis vienu lielu, lielu ogu. Ogu paņēmis, viņš to groza rokā un brīnās: “Savu mūžu tādu lielu ogu neesmu redzējis. Bet ko lai es daru ar šo ogu?” Te gadās…

Lasīt tālāk

Netīrais velna kalps

Jauns puisis caur nekārtīgu dzīvi pazaudē visu savu mantu un taisās slīcināties: bet ezera malā tas apdomājās sacīdams: “Ē! labāki taču dzīvošu un arī no paša velna naudas aizņemtos!” To izteicot, velns klāt; tas aizdod naudu un nolīgst, ka puisim…

Lasīt tālāk