Nāve par krustmāti

Vienam nabaga vīram bija ļoti daudz bērnu, un kad nu viņam vakar piedzimis vēl viens dēls, tad neviens vairs negrib viņam kūmās nākt. Kad visi radi un draugi atsacījuši no kūmām, tad viņš nospriedis iet pa ceļu un uzrunāt pirmo,…

Lasīt tālāk

Lielais rijējs

Reiz viens zēns gājis ganos. Vienu dienu viņš, govis ganīdams, atradis vienu lielu, lielu ogu. Ogu paņēmis, viņš to groza rokā un brīnās: “Savu mūžu tādu lielu ogu neesmu redzējis. Bet ko lai es daru ar šo ogu?” Te gadās…

Lasīt tālāk

Netīrais velna kalps

Jauns puisis caur nekārtīgu dzīvi pazaudē visu savu mantu un taisās slīcināties: bet ezera malā tas apdomājās sacīdams: “Ē! labāki taču dzīvošu un arī no paša velna naudas aizņemtos!” To izteicot, velns klāt; tas aizdod naudu un nolīgst, ka puisim…

Lasīt tālāk

Gars pudelē

Dzīvoja zvejnieks pussakritušā mājiņā, netāļu no jūras. Viņš tagad noslīdējis pavisam uz beidzamo riteni: zveja nepadevās, labība nepaauga, kungam nekā nevarēja nomaksāt. Tas nu nabaga zvejnieciņu dzen pavisam no mājām ārā. Ar noskumušu sirdi viņš iet vēl beidzamo reizi mēģināt…

Lasīt tālāk

Kalējs ar Nāvi

Reiz dzīvoja viens neprecējies traktiera kungs, kas savā traktierī viens pats izticis, tikai viena vecīga sieviņa bijusi, kas tam istabas izslaucījusi un māju apkopusi. Viņš no ceļiniekiem itin maz paģērējis, no citiem pavisam nekautkā neņēmis, kā nu kuro reizu redzēdams.…

Lasīt tālāk

Puika pārnes velna dārgumus

Vairāk brāļu izgājuši kopā ceļot un pie velna mātes iegriezušies par nakti palikt, kur tad tikuši guldināti pie velna meitām. Bet muļķītis paņēmis jaunāko meitu un aizjājis ar brāļiem pie laika projām. Velna māte uzsēdusies uz piestas un saukusi: “Bucate!…

Lasīt tālāk