Kalēja dēla līgava

Vienam kalējam trīs dēli. Un visus trīs viņš laidis pasaulē laimes meklēt. Labi. Gājuši, gājuši – nonākuši pie krustceļiem. Vecākais brālis teicis: “Nu mums laiks šķirties – es iešu pa labo roku.” Vidējais sacīja: “Un es iešu pa kreiso.” Bet…

Lasīt tālāk

Drošinieks sabaida laupītājus

Kāds kara kungs, no kara atpakaļ jādams, nomaldās dziļā mežā. Viņa sulainis nobēdājies gaužas: “Ak Dieviņ, ak Dieviņ! man ļoti bail, ka nekrītam še dziļā mežā laupītāju nagos.” Bet kara kungs liek saulainim uguni ietaisīt un tad zobodamies prasa: “Sēnalu…

Lasīt tālāk

Bezbailis

Vidzemē reiz dzīvojusi sieva ar dēlu. Dēls bijis tāds drošinieks, ka ne velna nebaidījies. Tā nu viņš arī izstrādājis visādus jokus, bet tādi stiķi mātei nemaz nepatika. Viņa nodomāja dēlu iedot pārmācībā pie svaiņa, priestera. Priesteris bija ar mieru un…

Lasīt tālāk

Bezbailis meklē bailes

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, bet trešais muļķis. Muļķis bija izmācījies kurpnieka amatā un viņš bijis ļoti slinks, bet aplam drošs. Viņš gan bija dzirdējis, ka cilvēkiem esot bailes, bet pats par tām nekā nezināja. Un tad saņēmies…

Lasīt tālāk

Burvju sacīkste

Kādam puisim bij izdevies burvības mākslu noskatīties un izmācīties, bet savu mākslu diezin kā arī prazdams, tas tomēr citiem nekad ļaunu nedarīja. Reiz tā pagasta kungam ievajaga uz savu otru, attālu muižu aiztikt. Kungs paņem minēto puisi par kučieri un…

Lasīt tālāk

Burvis un māceklis

Vienam tēvam bijuši divpadsmit dēli. Divpadsmito dēlu tēvs atdevis amatā pie kunga uz trīs gadi. Kungs bijis pats velns, kam pavisam bijuši divpadsmit mācekļu, puiku. Tēvs ar velnu norunājis tā: Pēc trim gadiem tēvs nāks pakal savam dēlam, un ja…

Lasīt tālāk