Zaķis

Kas bailīgāks par zaķi

No zaķa nebijies neviens kustonis, tāpēc tas apņēmies slīcināties. Pašu laiku, kad zaķis gājis dīķa malā, tā ielēkusi varde udenī, ka pļaukšķējis vien. Zaķis redzēdams, ka ir kāds kustonis, kas no viņa bīstas, par to tik lieliski un gardi smējies,…

Lasīt tālāk

Sala derības ar zaķi

Zaķis lielījies, ka salna viņam nekā nevarot padarīt, salna akar sacīsi, ka viņa šo nosaldēšot. Tā nu abi noderēši un sākuši spēkoties. Salna nākusi ar briesmīgu aukstumu, bet zaķis tik vārtījies pa ledus virsu un kliedzis: “Vai, cik karsti! vai,…

Lasīt tālāk

Kas bailīgāks par zaķi

Zaķis žēlojies, ka viņam uzbrūkot visādi zvēri un putni, bet neviens pats no viņa nebīstoties. Tā nu viņš skrēš uz ezeru un gribēš slīcināties. Ezera malā sēdēšas vardes un redzēšas, ka viņām skrien taisni virsū viens zvērs ar lielām garām…

Lasīt tālāk

Kas bailīgāks par zaķi

Kad Dievs visus zvērus, putnus un citus dzīvniekus gan zemes virsū, gan ūdenī bija radījis, tad izrādījās, ka par visiem bailīgākais bija zaķis. No viņa neviens nebijās, bet viņš pat no mazākā troksnīša saslēja ausis, lapās iekšā. Zaķis par to…

Lasīt tālāk

Zvēri bēgdami iekrīt bedrē

Mēslenīcā apakš cāļu luktas bijuši sakrājušies daudz netīrumu, kuri sākuši iesilt un kūpēt. Vista naktī pamanījusi tādus garaiņus un tūdaļ tai iesities prātā: “Kad tikai zeme nedeg? Kas, jods, cits tā kūpētu?” Bailēs sākusi kladzināt. Gailis atmodies: “Kas nu, kas…

Lasīt tālāk

Kas bailīgāks par zaķi

Zaķis žēlojies pie Dieva par to, ka viņš tāds bailīgs esot radīts. Dievs atteicis: “Par to tev atkal garas ausis, ka vari smalki dzirdēt savu uzbrucēju, un vieglas kājas tam izmukt.” Zaķis ar to nav tomēr bijis apmierināts un gājis…

Lasīt tālāk