Sala derības ar zaķi

Zaķis lielījies, ka salna viņam nekā nevarot padarīt, salna akar sacīsi, ka viņa šo nosaldēšot. Tā nu abi noderēši un sākuši spēkoties.

Salna nākusi ar briesmīgu aukstumu, bet zaķis tik vārtījies pa ledus virsu un kliedzis: “Vai, cik karsti! vai, cik karsti!”

Zaķis gan jau bīš tūlu savam galam, bet salna ar vair nevarēsi dot lielāku aukstumu. Tā nu zaķis paturēš virsroku par salu.