Suns

Suns ar kaķi

Reiz suns nozaga gaļas gabalu un stiepa prom, ko nagi nesa. Kaķis, to paredzējis, poš pakaļ sunim atņemt. Skrēja, skrēja abi divi, uzskrēja kalnā un iesāka plūkties. Un kā viņi plūcās! Drizi viens apakšā, drīzi otrs; un kas tur asiņu…

Lasīt tālāk

Suns par kunga pavāru

Reiz kungs gāja medīt. Pie mazas mājiņas nošāva zaķi un atdeva savam sunim, pieteikdams: “Pārnes un izvāri man azaidu!” Labi. Mājā suns sāka zaķim kājas grauzt. Sulainis prasa: “Ko tur dari?” “Kājas laizu – laizi tu arī!” Sulainis laiza, laiza,…

Lasīt tālāk

Kaķis suņa parādnieks

Kaķis no suņa aizņēmies trīs vērdiņus, kurus nosacītā laikā apņēmies atdot. Bet kad tas nebijis atdevis, tad suņam neatlicies nekas cits, kā atprasīt savu naudu. Un tā ka kaķis vēl šobrīd savu parādu neesot atmaksājis, tad arī suns to arvienu…

Lasīt tālāk

Lopi noņem laupītāju māju

Kādam saimniekam bija uzticams suns. Visu mūžu tas bija viņam uzticīgi kalpojis, bet nu vecumdienās, kad tas nespēja vairāk kalpot, saimnieks to padzen. Suns ļoti bēdīgs, izdzīts no mājas, iet pa ceļu, nezin pats, kur iedams. Labu gabalu nogājis, tas…

Lasīt tālāk

Zvēru kaŗš suņa dēļ

Viņos laikos suņi ar vilkiem dzīvojuši draudzībā. Tai pašā laikā vienam sunim bijis jākalpo tādam saimniekam, kas bezgalīgi skops un nejauks bijis. Vienu dienu šis pats suns satiekas ar vilku. Vilks prasa: “Draugs, kas tev kaiš, kadēļ tāds nolaidies?” “Jā,…

Lasīt tālāk

Zvēru kaŗš suņa dēļ

Kādu reizi gājis suns Poģis uz mežu pastaigāties un saticis vilku. Vilks teicis: “Poģi, es tevi nokodīšu!” “Cik tad tev no manis būs? Atnāc labāk svētvakaru pie manis – mums būs kāzas, tad pacienāšu tevi.” Svētvakaru vilks atnācis pie suņa.…

Lasīt tālāk