Kaķis suņa parādnieks

Kaķis no suņa aizņēmies trīs vērdiņus, kurus nosacītā laikā apņēmies atdot. Bet kad tas nebijis atdevis, tad suņam neatlicies nekas cits, kā atprasīt savu naudu. Un tā ka kaķis vēl šobrīd savu parādu neesot atmaksājis, tad arī suns to arvienu vēl atprasot, kur tikai kaķi sastapdams. Tādēļ arī parasts par cilvēkiem, kuri nieka dēļ plūcas, teikt: “Plēšas kā suns ar kaķi nieka vērdiņa dēļ.”

Fr.Kalniņš Liepupē. Etn.