Kaķis

Kaķis suņa parādnieks

Kaķis no suņa aizņēmies trīs vērdiņus, kurus nosacītā laikā apņēmies atdot. Bet kad tas nebijis atdevis, tad suņam neatlicies nekas cits, kā atprasīt savu naudu. Un tā ka kaķis vēl šobrīd savu parādu neesot atmaksājis, tad arī suns to arvienu…

Lasīt tālāk

Kaķis un pele

Kaķis apprecēja žurku un abi sadzīvoja dažus gadus itin laimīgi. Te vienu reizi kaķim iegribējās tauku. Un žurkai jau no senākām dienām bija iekrājušies tauki, brangi podi; tādēļ kaķis iesāka gudrot, kā šos tauku podus rokā dabūt. Gudroja, gudroja –…

Lasīt tālāk

Lauva, zirgs un vilks

Citreiz lauva saticis zirgu un sācis lielīties, ka šis esot stiprāks. Zirgs zobodamies atteicis: “Kaķis kāds! mani niecinās; ja es speršu akmenim, ugunis šķīdīs!” “Viss var būt!” lauva atņurdējis, “bet ja es sitīšu akmenim, slapjš paliks.” Un tūliņ arī krāvis…

Lasīt tālāk

Kaķis, žurka un sermuliņš

Reiz rijas sermuliņš noķēra žurku un, zināms, apēda bez sāls, bez itin nekā. Bet kaķis pa to starpu arī bij tīkojis žurku tiesāt; tomēr kad nu sermuliņš bij aizsteidzies priekšā, tad viņš domāja citādi darīt: viņš ķeršot sermuliņu un, sermuliņu…

Lasīt tālāk

Kaķis un pele

Senos laikos kaķis ar peli dzīvojuši kopā kā vīrs ar sievu vienā mājā. Kaķis gājis uz lauku medīt un pelīte taisījusi ēdienu: cepusi gaļu un vārījusi putru. Pelīte bijusi laba un taupīga saimniece, un kaķis bijis ar viņu ļoti mierā.…

Lasīt tālāk

Suns par vilka skroderi

Vilks reiz prasīja kaķim, vai nezinot kādu skroderi, kas māk labus kažokus šūt? “Gribu likt šūt ziemai kažoku.” Kaķis aizveda vilku pie suņa un sacīja: “Šis ir ļoti labs kažoku skroderis.” Vilks prasa sunim: “Cik ādu kažokā iziet?”

Lasīt tālāk