Suns par vilka skroderi

Vilks reiz prasīja kaķim, vai nezinot kādu skroderi, kas māk labus kažokus šūt? “Gribu likt šūt ziemai kažoku.”

Kaķis aizveda vilku pie suņa un sacīja: “Šis ir ļoti labs kažoku skroderis.”

Vilks prasa sunim: “Cik ādu kažokā iziet?”

Suns ātri atsaka: “Deviņas kažokā, desmit apkaklē.”

Labi! Vilks atnesa deviņi jēri kažokam, desmit apkaklei; bet suns tos visus apēda un nemaz kažoku nešuva.

Pēc kāda pusgada vilks klāt un prasa savu kažoku. Suns, to dzirdēdams, ļoti izbijās un kasīja aiz ausim; bet vilks saskaities sakampa suni ar ķetnām un aprija.

J.Rozentāls Zemgales Oglainē, A.Bīlenšteina kr.