Burvestības

Par zirgu pārvērstais jauneklis

Kādam kungam piedzimst dēls un tai pašā stundā arī stallī kumeļš. Dēlam ir zelta mati un kumeļam ir dimanta spalva. Tēvs dāvina kumeļu savam dēlam jau uz kristībām. Pēc trijiem gadiem kungam nomirst sieva un viņš apprec otru sievu. Bet…

Lasīt tālāk

Velns maisā

Reiz vecs zaldāts Ansis nāca no kara mājā un noguris, piekusis nolikās mežā uz cērpa pagulēt. Pamodies, viņš ātri paķēra raņicu un meklēja kādu kumosu maizes: bet maizes tur vairs nebija. Nu izrāva tabakas maku un domāja – ja vairāk…

Lasīt tālāk

Burvis ar dievmaizi zārkā

Reiz bijis tāds vīrs, kas nekad svēto dievmaizīti nerijis dibinā, bet arvienu to iespļāvis drāniņā. Par to tad viņš arī zinājis, kur apslēptas mantas; varējis arī garus redzēt, slimus dziedināt, veseliem slimības uzsūtīt – vienā vārdā: viņš bijis burvis “Kad…

Lasīt tālāk

Ragana zārkā

Vecos laikos Īles muižā nomirusi meita un tā bijusi ragana. Nolikuši baznīcas līķu pagrabā. Bet meita tur dauzījusies caurām naktīm. Gan gājuši vaktēt, tomēr, kurš aizgājis, to meita nožņaugusi. Beidzot kungs izsolījis veselu sieku naudas tam, kas meitu apsargā. Gadījies…

Lasīt tālāk

Ķēniņa meita zārkā

Vienam ķēniņam nebija nekāds dzimums. Tad viņa sieva, ķēniņiete, kādreiz, ceļos nometusies, lūdza: “Ja Dievs man bērnu nav devis, tad lai velns dod!” To izteikusi, ķēniņiete tūdaļ nomanīja, ka bija grūta. Pēc pāŗa mēnešiem viņa dzemdēja meitu ar gluži melnu…

Lasīt tālāk

Sadancotās kurpes

Reiz dzīvoja ķēniņš, tam bija trīs meitas, kas ik naktis noplēsa pāri zābaku. Ķēniņš, nevarēdams saprast, kā tas gadās, sūtīja zaldātus ķēniņa meitas pa nakti sargāt. Pagāja viena nakts, otra – visi ķēniņa meitu sargi pazaudēja dzīvības, jo ķēniņš bija…

Lasīt tālāk