Pūce ar zvirbuli

Ai, ai, zvirbuli, kad ņemsi sievu?
“Rudeni, rudeni ap miežu laiku.”
Visus putniņus kāzās aicina,
Pūcīte palika neaicināta.

Pūcīte aizgāja neaicināta,
Pūcīte apsēdās galdiņa galā.
Zvirbulis paņēma pūcīti dancot;
Pūcīte nomina zvirbulim kāju,

Zvirbulis izknāba pūcītei acis.
Pūcīte aizgāja pie kunga sūdzēt.
To sprieda kundziņš, to gaspažiņa:
“Pūcītei vajaga pēriena dabūt.”

Tautas dziesma