Putnu kāzas

Sīki putni kāzas dzēra,
Strazdiņš tek raudādams,
Strazdiņš tek raudādams,
Ko būs ņemt vedējos.

Zaķītim līkas kājas
Tas celiņa taisītājs;
Lūsītim asi nagi,
Tas kamanu turētājs;

Cielaviņa žigla sieva,
Tā viesīšu saņēmēja;
Žagatiņa garastīte,
Tā istabas slaucītāja;
Vārnas bērni puspelēki,
Tie būs gaļas kapātāji.

Tautas dziesma