Darbinieks, lācis un vilki

Netālu no Igates kroga atrodas kāds kalniņš, kuru sauc par Jāņu kalniņu. Šis kalniņš ir dabūjis savu nosaukumu no tā, ka katru gadu tur Jāņi turēti, līgoti. Turpat senos laikos bijusi kāda sila, kuŗu apdzīvojuši vilki, kādēļ to nosaukuši par vilkusilu. Vecie ļaudis stāsta, ka šai silai nevarējis neviens braucējs tikt cauri.

Reiz viens braucis sestdienas vakarā no muižas darbiem mājā, un braucot nonācis tādā vietā, kur vilki bijuši aplenkuši lāci. Lācis neesot varējis vairs izbēgt un uzlēcis uz braucēja ragavām, paņēmis spriguli un, nosēdies ragavām pakaļā, lai aizsargātu braucēju. Kad braucējs bijis nobraucis līdz mājai, lācis vēl sitis vīram ar ķepu uz pleca, lai braucot. No tā nu arī šī sila nes nosaukumu Vilku sila.

Skolnieks Pētersons Limbažos