Darbinieks, lācis un vilki

Darbinieks, mājā braukdams, brīnījies, ka pie vienām rijām visa malka izspēlēta (izmētāta). Te uz reizi viņš mana pa tumsu: viens ielec ar lielu bomi viņam ratu pakaļā un ir brīnum liels vilnainis.

Apskatās labi: lācis vēzājas ar bomi, cīnīdamies pret vilkiem. Nu darbinieks brauc, ko māk, un drizi jo drīzi pārskrien sētā, vilki aizbēg projām. Rītā darbinieks iznāk ārā, atron bišu tropu, ko lācis šim duru priekšā par pateicību nolicis, ka šis šo no vilkiem glāhis.

Butulsons Smiltenes Biksējā, A. Bīlenšteina kr.