Augi un citi nedzīvi priekšmeti.

Rausis

Reiz saimniece ņēma sviestu un sauju miltu un nodomāja izcept varenu rausi. Liekot uz lizes, rausis izskatījies tik garšīgs, ka saimnieces septiņiem bērniem un vectēvam siekalas saskrējušas mutē. Rausis to visu redzējis un sācis domāt, kā no tiem varētu atsvabināties.

Lasīt tālāk

Kā usnes cēlušās

Kad vācieši nonākuši latviešu zemē, tad viņi līdz ar citām lietām atveduši arī puķes. Latvieši tās pirkuši ar lielu prieku. Puķu pardevējs reiz ļoti slavējis kādu skaistu rozi, un to nopircis viens latvietis. Pārdevējs vēl īpaši pieteicis, ka puķe esot…

Lasīt tālāk

Apse un kārkls

Kad pagāni ķēruši Pestītāju, lai sistu krustā, Pestītājs paslēpies aiz apses, bet apse to dzinusi nost un solījusies nodot pagāniem. Pestītājs, bēgdams prom, teicis: “Drebi tu visu mūžu, tā kā es drebēju.” No tā laika apse sākusi drebēt un dreb…

Lasīt tālāk

Brīnuma miezis

Reiz pavasari bijis ļoti karsts laiks. Viena saimniece sacepusi maizi krāsnī un skrējusi uz tīrumu miežus laistīt. Atnākusi mājā, viņa lūko maizi krāsnī un redz, ka viens miezis uz cepoša kukuļa izaudzis un nogatavojies.

Lasīt tālāk

Lielā pupa

Dabūj’ vienu baltu pupu, Stadīj’ kalna galiņā. Tā izauga liela gara Līdz pašām debesim. Es uzkāpu debesīs Pa tiem pupas zariņiem.

Lasīt tālāk

Apinis ar rāceni

Apinis ar rāceni bija sūru sūrā ienaidā un kādreiz saskaitušies sāka lamāties. Apinis sacīja: “Tu ļaužu slepkava!” Pēc tam drīzi abi salaba un nu iesāka viens otru uzlielīt. Apinis sacīja: “Tu nabaga ļaužu uzturētājs!”

Lasīt tālāk