Apinis ar rāceni

Apinis ar rāceni bija sūru sūrā ienaidā un kādreiz saskaitušies sāka lamāties. Apinis sacīja: “Tu ļaužu slepkava!”

Pēc tam drīzi abi salaba un nu iesāka viens otru uzlielīt. Apinis sacīja: “Tu nabaga ļaužu uzturētājs!”

Rācenis sacīja atkal uz apini: “Tu bēdīgo iepriecinātājs!” Tad abi izšķīrās.

P.LielupisVec-Piebalgā.