Lielā pupa

Dabūj’ vienu baltu pupu,
Stadīj’ kalna galiņā.
Tā izauga liela gara
Līdz pašām debesim.
Es uzkāpu debesīs
Pa tiem pupas zariņiem.

Piezīme. Šās dziesmas varianti ir sastopami 34035—34058. Šī dziesmu pasaka ir mums vajadzīga sevišķi tādēļ,

ka minētā garā pupa tiek minēta arī citās pasakās. P.Š.

Latvju dainas