Vilks un gans

Reiz viens vilks pirmo reizi ganam nolaupījis vienu avi, otrreiz vairāk; trešo reizi vilks sadzinis itin visas avis mežā un apēdis.

Ganu zēns gājis avis meklēt, bet vilks viņu arīdzan apēdis. Tomēr tik daudz ēzdams, vilks pārēdies un nosprādzis, kājas gaisā izstiepdams.

K.Ansons Zemgales Vētriniekos.