Gans

Lielais rijējs

Reiz viens zēns gājis ganos. Vienu dienu viņš, govis ganīdams, atradis vienu lielu, lielu ogu. Ogu paņēmis, viņš to groza rokā un brīnās: “Savu mūžu tādu lielu ogu neesmu redzējis. Bet ko lai es daru ar šo ogu?” Te gadās…

Lasīt tālāk

Vilks un gans

Reiz vilks ganam noplēsis divas aitas un tūliņ noēdis. Vēlāk gans atradis vilku mežā kā nosprāgušu guļam – pārēdies. Nu gans sagudrojis atriebties: nogriezis labu stibu, paņēmis vēl arī akmeni, uzkāpis vilkam mugurā un tikai sācis mietēt.

Lasīt tālāk

Vilks un gans

Reiz viens vilks pirmo reizi ganam nolaupījis vienu avi, otrreiz vairāk; trešo reizi vilks sadzinis itin visas avis mežā un apēdis. Ganu zēns gājis avis meklēt, bet vilks viņu arīdzan apēdis.

Lasīt tālāk

Vilks par aunu

Gudrs vilks izdomāja viltu, kā varētu bez pūliņa aitas sabūt ēšanai. Viņš papriekšu gan izmēģinājās šā gan tā, bet arvien nekā neizdevās, tikai pa reizām kādu noķēra. Bet vienreiz tam labi izdevās, viņš bija noķēris ganam vislielāko un visbrangāko aunu,…

Lasīt tālāk