Vilks

Zvēri slēpjas no kaķa

Reiz kaķis atnācis pie nespēcīga medinieka un lūdzis, lai dodot viņam pajumti; viņš būšot par to labumu palīdzēt medījumus apgādāt. Labi. Medinieks bijis ar mieru. Nu gājuši katru dienu kopā medīt, bet kā par spīti, neķēries nekā. Bet reizi tomēr…

Lasīt tālāk

Suns par vilka skroderi

Vilks reiz prasīja kaķim, vai nezinot kādu skroderi, kas māk labus kažokus šūt? “Gribu likt šūt ziemai kažoku.” Kaķis aizveda vilku pie suņa un sacīja: “Šis ir ļoti labs kažoku skroderis.” Vilks prasa sunim: “Cik ādu kažokā iziet?”

Lasīt tālāk

Vilku māte māca bērnus

Vilku mate māocījusi dēlu, lai skaitot pātarus. Dēls atbildējis, ka nemākot. Vilku māte prasījusi, ko tad šis mākot? Jaunais vilks atbildējis: “Jēruļi, kazuļi, tie mani pātari.” Piezīme. Šī pasaka mums atgādina pazīstamo tautas dziesmu:

Lasīt tālāk

Vilks un dzērve

Vilks nokodis jēru un, ātri ēzdams viņa galu, aizrijies. Viņš nu apsolīš tam lielu maksu, kas šim to kaulu no kakla izraušot. Dzērve to dabūsi dzirdēt un apņēmusies vilku glābt. Vilks atplētis savu kaklu un dzērve ar savu garo knāpi…

Lasīt tālāk

Lapsa dziedē slimo lauvu

Lauva bīsi slima un visi zvēri pie viņas mielošies un kurināši uguni. Lapsa solīsies lauvu izārstēt: lauva jāietinot vilka ādā. Lācis tūlin gribēš grābt vilku cieti. Vilks no bailēm vaļā muti laidis ļekas vaļā taisni caur uguni. No tā laika…

Lasīt tālāk

Vilks ar lapsu taisa mājas

Lopsa sasadraudzēja ar vylku taiseit sev muojiņas. Lopsa taisēja muoju nu skuju, bet vylkam teice, lai taisūt muojiņu nu lads. Pavasarī vylka muojiņa izkusa, bet lopsas atlyka. Tod vylks teice: “Vysaidā ziņā es tev atrībšūs.” Lopsa teice: “Naēd, bet paglobuoj…

Lasīt tālāk