Vilku māte māca bērnus

Vilku mate māocījusi dēlu, lai skaitot pātarus. Dēls atbildējis, ka nemākot. Vilku māte prasījusi, ko tad šis mākot? Jaunais vilks atbildējis: “Jēruļi, kazuļi, tie mani pātari.”

Piezīme. Šī pasaka mums atgādina pazīstamo tautas dziesmu:

Skaiti, vilks, pātarus!

– Es, tēvs, nemāku.

Kazuļi, jēruļi,

Tie mani pātari.