Ragana

Puika pārnes velna dārgumus

Vairāk brāļu izgājuši kopā ceļot un pie velna mātes iegriezušies par nakti palikt, kur tad tikuši guldināti pie velna meitām. Bet muļķītis paņēmis jaunāko meitu un aizjājis ar brāļiem pie laika projām. Velna māte uzsēdusies uz piestas un saukusi: “Bucate!…

Lasīt tālāk

Ragana zārkā

Vecos laikos Īles muižā nomirusi meita un tā bijusi ragana. Nolikuši baznīcas līķu pagrabā. Bet meita tur dauzījusies caurām naktīm. Gan gājuši vaktēt, tomēr, kurš aizgājis, to meita nožņaugusi. Beidzot kungs izsolījis veselu sieku naudas tam, kas meitu apsargā. Gadījies…

Lasīt tālāk

Novaktētā ragana

Vienam bagātam tēvam bijusi brīnum daiļa meita; tikai tāda neizprotama bijusi; pārgalvības un stūrgalvības vien prātā. Tēvs gribējis, lai precētos; bet šī ne, un ne. Kurš brūtgāns gadījies, aiztriekusi pie kāķa. Beidzot sataisījies nabaga tēva dēls daiļo pārgalvnieci precēt. Gājis…

Lasīt tālāk

Labie brāļi

Reiz bija viens mežsargs, tam bija divi dēli. Tie izaudzināja katrs sev divi lācēnus un norunāja iet pasaulē gudrībā pieņemties. Papriekšu aizgāja vecākais dēls. Aiziedams viņš iedūra nazi vecā celmā un pieteica brālim: “Ja norunātā dienā nepārnāku, tad izrauj nazi…

Lasīt tālāk