Āzis

Vilks nes āzi

Vilks satvēra āzi, pārsvieda uz muguras un stiepa uz mežu. Kazas prasīja: “Mikiņ, Mikiņ! nu tu aizjāji, bet kad nāksi atpakaļ?” “Redzēs gan, kā vedīsies; kas arī var zināt, vai maz jele vairs pārnāku.”

Lasīt tālāk

Āzis baidās no vilka

Āzis dzēris pie upes. Padzēries, sitis kāju pie zemes un sacījis: “Ne par pašu vilku nebēdāšu!” Vilks, krūmos stāvēdams, to dzirdējis un uzsaucis: “Andriev, ko tu tur nu atkal runāji?”

Lasīt tālāk

Lapsa un āzis

Reiz lapsa iekrita akā un domāja, kā nu tikt no turienes laukā. Izgadījās, ka gar aku gāja āzis, kurš prasīja, vai akā daudz ūdens? Lapsa saka, ka ūdens ir diezgan un pie tam ļoti tīrs, ja netic, var nākt paskatīties.…

Lasīt tālāk

Lapsa un āzis

Reiz lapsa iekrita akā un domāja, kaut jel viņu kāds izvilktu. Par laimi gar aku gājis āzis. Lapsa lūdzās, lai āzis viņu izvelkot. Āzis sacīja, ja viņš tur ielēkšot, tad viņam tur būšot jāpaliek; bet lapsa, būdama viltīga, atbildēja, ka…

Lasīt tālāk