Vilks nes āzi

Vilks satvēra āzi, pārsvieda uz muguras un stiepa uz mežu. Kazas prasīja: “Mikiņ, Mikiņ! nu tu aizjāji, bet kad nāksi atpakaļ?”

“Redzēs gan, kā vedīsies; kas arī var zināt, vai maz jele vairs pārnāku.”

J.Simenovs Dolē.