Lapsa un āzis

Reiz lapsa iekrita akā un domāja, kaut jel viņu kāds izvilktu. Par laimi gar aku gājis āzis. Lapsa lūdzās, lai āzis viņu izvelkot. Āzis sacīja, ja viņš tur ielēkšot, tad viņam tur būšot jāpaliek; bet lapsa, būdama viltīga, atbildēja, ka viņa tad atnesīšot virves un viņu atkal izvilkšot.

Āzis tūlin arī ielec. Lapsa ātri uzkāpj viņam uz muguras, tad uz ragiem un beidzot izlec ārā. Bet lapsa nu nenes vis valgus, bet tikai zobojas, ka āzis esot bijis tāds muļķis.