Sniedze

Sniedze gājusi taisni kāzās dziesmas mācīties. Un tur jau dziesmu tiešām pa pilnam. Bet, par nelaimi, tai dienā briesmīgs vēja putenis sacēlies un tādēļ laukā pie logiem nevarējusi nekā sadzirdēt. Vēlāk tikai puisis iznācis svilpodams zirgus kopt. Tik tad arī sniedze saķērusi un aizlaidusies svilpodama. Vēl šodien nabadzīte svelp puteņu laikā.

Āronu Matīss Bērzaunē