Putenis

Sniedze

Sniedze gājusi taisni kāzās dziesmas mācīties. Un tur jau dziesmu tiešām pa pilnam. Bet, par nelaimi, tai dienā briesmīgs vēja putenis sacēlies un tādēļ laukā pie logiem nevarējusi nekā sadzirdēt. Vēlāk tikai puisis iznācis svilpodams zirgus kopt. Tik tad arī…

Lasīt tālāk