Dziesmas

Sniedze

Sniedze gājusi taisni kāzās dziesmas mācīties. Un tur jau dziesmu tiešām pa pilnam. Bet, par nelaimi, tai dienā briesmīgs vēja putenis sacēlies un tādēļ laukā pie logiem nevarējusi nekā sadzirdēt. Vēlāk tikai puisis iznācis svilpodams zirgus kopt. Tik tad arī…

Lasīt tālāk

Bezdelīga

Visi putni jau mācējuši dziedāt; tikai bezdelīga ar dzeni ne. Nu bezdelīga sadomājusi aizskriet vienās mājās kaut ko noklausīties, kas dziesmai derīgs. Labi! Aizskrējusi – vīri patlaban bijuši pirtī; bet sievas namā, gaļu cepdamas, dziedājušas:

Lasīt tālāk

Lēlis un lakstīgala

Dievs reiz saaicināja visus putnus, teikdams, ka rīt izdalīšot viņiem dziesmas. Kurš agrāki piecelšoties, tas dabūšot visskaistāko. Agri, jo agri, jau bija visi putni klāt, bet lakstīgala vispirmā. Dievs nodeva katram savu dziesmu. Tikai lēlis nebija atnācis. Dievs aizgāja ar…

Lasīt tālāk