Zaķītis

Putnu kāzas

Sīki putni kāzas dzēra,
Strazdiņš tek raudādams,
Strazdiņš tek raudādams,
Ko būs ņemt vedējos. Lasīt tālāk

Kas bailīgāks par zaķi

Zaķītis esot bīš tas vienīgais radījums, no kā neviens neesot bēdzis. Viņam vien esot bīš no visiem jābēg; un par to viņš gauži noskaities un gribēš sevim galu darīt. Tā viņš nu esot gāš pie ezera un gribēš slīcināties. Bet tur esot vardes bīšas, tās esot bēgušas; un tad zaķītis esot smējies, kamēr viņam lūpas pārplīsušas. Lasīt tālāk