Lapsa, cīrulis un suns

Cīrulis perēja uz jumta. Atnāca lapsa: viņa būšot viņas bērnus izskolot Cīrulis domāja: “Tas titri labi, bērnus izskolot”, un atdeva perekli. Bet lapsa cīrulēnus apēda. Nu cīrulis sadusmojies paaicināja suni palīgā un sacīja tā: „Ja lapsa atnāks un man prasīs, vai suns mājā, tad es tam atteikšu: viņš guļ meža malā muti atplētis, nosprādzis; bet tu tad sataisies un nogrābj viņu!”

Labi! Tikko nu cīrulis bij atkal lizdā, lapsa klāt Bet suns sagrāba blēdi un pārvilka nokostu mājā. Nu cīrulis prieka pilns tencināja sunim un abi palika labi draugi.

P.Kalniņš Franka Seseves Lielkāvužos, A.Bīlenšteina kr., H.Bīlenšteina “Tiermärchen”