Cīrulis

Cīrulis

Viens puisis gribējis pakārties, cīrulis skrējis garām, redzējis to un saucis: “Drīz būs, drīz būs!” Tā tad arī palikusi cīruļa dziesma. Lasīt tālāk

Vārna, krauklis un žagata

Cīrulis izbrūvējis kumeļa pēdā alu un aicinājis citus putnus nosmeķēt. Vārna atlaidusies, teikdama: “Labāks, kā ūdens, labāks, kā ūdens!” Krauklis teicis: “Brangs, brangs — brangs, brangs!” Žagata: “Karaša pivo, karaša pivo!” Lasīt tālāk

Vārna, cīrulis un suns

Cīrulītis lidinājās pār rijas jumtu un dziedāja jauki. Vārna vaicā: „Cīrulīti, cīrulīti, kas tev par jautrību uzgājusi?”

„Kā nebūšu jautrs, bērniņi perēklī!”

„Ai, cīrulīti, parādi arī man savus bērniņus.”

Parāda — vārna atkal: “Ai, cīrulīti, cīrulīti, es ņemšu tavus bērniņus mācībā!” Lasīt tālāk

Lapsa, cīrulis un suns

Cīrulis perēja uz jumta. Atnāca lapsa: viņa būšot viņas bērnus izskolot Cīrulis domāja: “Tas titri labi, bērnus izskolot”, un atdeva perekli. Bet lapsa cīrulēnus apēda. Nu cīrulis sadusmojies paaicināja suni palīgā un sacīja tā: „Ja lapsa atnāks un man prasīs, vai suns mājā, tad es tam atteikšu: viņš guļ meža malā muti atplētis, nosprādzis; bet tu tad sataisies un nogrābj viņu!” Lasīt tālāk