Vilki

Darbinieks, lācis un vilki

Darbinieks, mājā braukdams, brīnījies, ka pie vienām rijām visa malka izspēlēta (izmētāta). Te uz reizi viņš mana pa tumsu: viens ielec ar lielu bomi viņam ratu pakaļā un ir brīnum liels vilnainis.

Lasīt tālāk