Putni mācās dziedāt

Baltais rubenis

Baltais rubenis aizlaidies gana puikas stabuli noklausīties; bet tai dienā puikam tikai terkšķeles bijušas rokā. Rubenis ieklausījies tas pašas un aizlaidies terkšķēdams.

Lasīt tālāk

Melnais teteris

Melnais rubenis (teteris) ieskrējis namā, kur patlaban gaļa, riņķī griezdamās, stipri mutuļodama, vārījusies. Tas šim brīnum paticis, tādam nemierniekam, tūliņ steidzies purva malā, kur neviens neredz, un smiedamies sācis tikai riņķī griezties, vēl sauk-dams: “Bur, bur, bur, bur!”

Lasīt tālāk

Pelēkais čakstēns

Pelēkais (mazais) čakstēns ieskrējis mājās, kad patlaban saimniece dzenājusi vistas no lecekļa, saukdama: “Tiš perēt, tiš perēt!” Čakstēns domājis, ka uz viņu sacīts, tādeļ steigšus vien pūtis atpakaļ savā pereklī. Bet par to laiku dzeguzes mātīte, nekauņa, iegūlusies čakstēna pereklī…

Lasīt tālāk

Cīrulis

Viens puisis gribējis pakārties, cīrulis skrējis garām, redzējis to un saucis: “Drīz būs, drīz būs!” Tā tad arī palikusi cīruļa dziesma.

Lasīt tālāk

Balodis

Balodis nolaidies pie māju durvim, kur saimnieks ragavas taisījis. Pašu laiku arī kaimiņš ienācis pagalmā saimnieku kūmās aicināt. Kaimiņš padevis dievpalīgu un teicis: “Kūm, kūm, ko tur strādā?” “Vai tu neredzi!” saimnieks atteicis. “Protu, protu – kūmam ragavas taisi.” Balodis,…

Lasīt tālāk

Stērsta

Stērsta ielaidusies pašā dienas vidū pagalmā, kur sieva gulēdama klusinājusi bērniņu un sniegusi krūti: “Še cicis, še cicis!” Tas stērstai paticis, tādēļ dziedājusi: “Ci, ci, cics!”

Lasīt tālāk