Balodis

Balodis nolaidies pie māju durvim, kur saimnieks ragavas taisījis. Pašu laiku arī kaimiņš ienācis pagalmā saimnieku kūmās aicināt. Kaimiņš padevis dievpalīgu un teicis: “Kūm, kūm, ko tur strādā?” “Vai tu neredzi!” saimnieks atteicis. “Protu, protu – kūmam ragavas taisi.” Balodis, tos vārdus padzirdējis, dziedājis pakaļ: “Kūm, kūm, ko tur strādā? – protu, protu.”

Āronu Matīss Bērzaunē