Melnais teteris

Melnais rubenis (teteris) ieskrējis namā, kur patlaban gaļa, riņķī griezdamās, stipri mutuļodama, vārījusies. Tas šim brīnum paticis, tādam nemierniekam, tūliņ steidzies purva malā, kur neviens neredz, un smiedamies sācis tikai riņķī griezties, vēl sauk-dams: “Bur, bur, bur, bur!”

Āronu Matīss Bērzaunē