Zīle

Zīle nolaidusies pagalmā, staba galā, un skatījusies, kur meitas, vai nedziedās? Bet pieaugušie visi bijuši pie darba; tikai divi bērni, saimnieces puika un kalpa puika, tikmēr dzīvojušies, kamēr sanīdušies.

Kalpa puika saķēris mazāko pie matiem un plūkdams saucis: “Čī, čī!” Pašu laiku arī saimniece pārradusies. Zīlīte nometusies saimniecei pie kājām, knābusi un stāstījusi: “Čī, čī!” kā bērni uzvedušies. Tādēļ viņa vēl šodien pārnākdama pastāstot kādas jaunas ziņas.

Āronu Matīss Bērzaunē