Vecs

Tā viduvējā

Ķēniņam bija trīs meitas: viena paša un divas audžumeitas. Viņš jau pats nāk it labi vecs, tādēļ sāk meklēt sev znotu, lai tas viņa vietā valdītu. Bet kam lai viņš savu meitu uzticētu? Šādam tādam jau nevar. Ķēniņš izsludina, ka…

Lasīt tālāk