Smadzenes

Lapsas smadzenes

Reiz lapsa bija ļoti izsalkusi un ielīda kādā mājā, lai dabūtu ko paēst, bet nekur nekā nedabūja. Iegāja istabā, kur pie krāsns ieraudzīja abru. Tikko gribēja sākt ēst mīklu, nāca meitas, nu nezinādama ko darīt, ielēca abrā, apviļinājās ar mīklu…

Lasīt tālāk

Lapsas smadzenes

Reiz lapsa gauži bij izsalkusi, tādēļ iezagās mājās, meklēdama kādu kumosu rokā dabūt. Izošņājās vienā kaktā, otrā – nekā nav. Ieies istabā, ierauga abrā mīklu. Nu būtu kas vēdaram, bet nav vairs laika: dzird meitas nākam. Nekā cita darīt, ātrumā…

Lasīt tālāk