Miroņi

Burvis zārkā

Zlēciniekos agrāk bijis paradums likt mironim bēru nakti zem zārka podiņu ar biezputru, pudelīti brandavīna un pakava naglu. Kad mironi aizveduši uz kapsētu, tad biezputru izgāzuši zemē, brandavīna pudelīti sasituši, bet naglu iesituši istabas slieksnī. Reiz Zlēkā dzīvojis kāds savāds…

Lasīt tālāk

Ķēniņa meita zārkā

Vienam ķēniņam nebija nekāds dzimums. Tad viņa sieva, ķēniņiete, kādreiz, ceļos nometusies, lūdza: “Ja Dievs man bērnu nav devis, tad lai velns dod!” To izteikusi, ķēniņiete tūdaļ nomanīja, ka bija grūta. Pēc pāŗa mēnešiem viņa dzemdēja meitu ar gluži melnu…

Lasīt tālāk

Novaktētā ragana

Vienam bagātam tēvam bijusi brīnum daiļa meita; tikai tāda neizprotama bijusi; pārgalvības un stūrgalvības vien prātā. Tēvs gribējis, lai precētos; bet šī ne, un ne. Kurš brūtgāns gadījies, aiztriekusi pie kāķa. Beidzot sataisījies nabaga tēva dēls daiļo pārgalvnieci precēt. Gājis…

Lasīt tālāk

Bezbailis

Vidzemē reiz dzīvojusi sieva ar dēlu. Dēls bijis tāds drošinieks, ka ne velna nebaidījies. Tā nu viņš arī izstrādājis visādus jokus, bet tādi stiķi mātei nemaz nepatika. Viņa nodomāja dēlu iedot pārmācībā pie svaiņa, priestera. Priesteris bija ar mieru un…

Lasīt tālāk