Govis

Dzeguze

Reiz dzeguze prasīja kurlam arājam pēc govju meitām, bet vecis nedzirdēja un prasīja: “Ko, ko?” un nospļāvās. Dzeguze aizskrēja teikdama: “Ku! ku!” un arī nospļāvās, tādēļ vēl šo baltu dienu viņa tā kūko un spļaudās.

Lasīt tālāk

Kā govis sarunājas

Reiz bada laikā vērsis sacījis uz govs: “Saimnieks bažījas, kur maizi ņemšot. Mūsu daļa gan vēl ir uz rijas augšas.” Saimnieks to noklausījies un licis visus salmus no rijas augšas nogrūst un otrreiz pārkult.

Lasīt tālāk

Kā govis sarunājas

Reiz dzīvojis viens lielskungs, kurš bijis ļoti nikns, par mazāko vainu kūlis savus darbiniekus ar spieķiem, un pats vienmēr stāvējis klāt pie darbiniekiem. Reiz vēlā vakarā no darbiniekiem uz māju ejot, kungam iznācis iet gar kūti, kuŗā viņš dzirdējis savādu…

Lasīt tālāk