Kā govis sarunājas

Reiz bada laikā vērsis sacījis uz govs: “Saimnieks bažījas, kur maizi ņemšot. Mūsu daļa gan vēl ir uz rijas augšas.” Saimnieks to noklausījies un licis visus salmus no rijas augšas nogrūst un otrreiz pārkult.

Tā nu viņš dabūjis vēl dažus pūrus labības. Kad nu govim devuši otrreiz kultos salmus, tad viņas visas nosprāgušas.

J.Rubenis Ērgļos