Bezdelīga

Visi putni jau mācējuši dziedāt; tikai bezdelīga ar dzeni ne. Nu bezdelīga sadomājusi aizskriet vienās mājās kaut ko noklausīties, kas dziesmai derīgs. Labi! Aizskrējusi – vīri patlaban bijuši pirtī; bet sievas namā, gaļu cepdamas, dziedājušas:

“Kamēr vīri pirtī peras, Tamēr sievas gaļu cep; Iztek tauki uz uguni, Nezin vairs ko darīt: Uzsviež vilnain’ lakatiņu Lai nesmird gaļas smak’.”

Šo dziesmu bezdelīga paturējusi un dzied vēl šodien.

Plaudu Jānis Jaun-Dubultos, Zin. Kom, kr.