Suns pazaudējis piparus

Suņi rīkojuši kāzas, bet pietrūcis piparu. Aizsūtījuši vienu suni pakaļ. Tam ceļā pipari izkrituši, tādēļ nemaz nenācis vairs atpakaļ, baidījies rādīties.

Tādēļ visi suņi vienmēr lūkojot to suni dabūt rokā, kas piparus pazaudējis, ostīdami katrs zem astes: vai neesot piparu?

Vītoliņš Lubejā, Zin. Kom, kr.