Ceļš

Lācis grib plēst cilvēku

Vagāre brauc pa ceļu un satiek lāci. Lācis uzbļauj: “Vīrs, es tevi ēdīšu!” “Ko nu mani ēdīsi? Es atvedīšu tev labāk auzu vezumu, vīru, zirgu un kūmiņu.” Vagāre aiziet vezumu piekraut, paņem darbinieku, uzliek lapsu-kūmiņu uz vezumu un liek braukt.…

Lasīt tālāk

Lapsa ieviļ vilku pagrabā

Reiz lapsai, skrienot pa ceļu, uzskrēja izsalcis vilks virsū un tūdaļ solījās apēst, bet lapsa, gudriniece, stāsta, lai nākot viņai līdz uz gaļas pagrabu. Vilks ir ar mieru un aiziet arī abi divi uz pagrabu gaļu ēst. Ielienot pa caurumu…

Lasīt tālāk

Lapsa māca vilku zvejot

Kādu reizi izbadējusies lapsa gājusi pa ceļu un no tālienes ieraudzījusi braucot zemnieku, kuram vezumā bijušas reņģes jeb zivis. Lapsai tūlin iešāvies prātā labs padoms un tā nogūlusies zemē, un kad zemnieks piebraucis, tā izlikusies par beigtu. Zemnieks bijis priecīgs…

Lasīt tālāk