Aizkapa dzīve

Ragana zārkā

Vecos laikos Īles muižā nomirusi meita un tā bijusi ragana. Nolikuši baznīcas līķu pagrabā. Bet meita tur dauzījusies caurām naktīm. Gan gājuši vaktēt, tomēr, kurš aizgājis, to meita nožņaugusi. Beidzot kungs izsolījis veselu sieku naudas tam, kas meitu apsargā. Gadījies…

Lasīt tālāk

Ķēniņa meita zārkā

Vienam ķēniņam nebija nekāds dzimums. Tad viņa sieva, ķēniņiete, kādreiz, ceļos nometusies, lūdza: “Ja Dievs man bērnu nav devis, tad lai velns dod!” To izteikusi, ķēniņiete tūdaļ nomanīja, ka bija grūta. Pēc pāŗa mēnešiem viņa dzemdēja meitu ar gluži melnu…

Lasīt tālāk