Pīle ar gaili

Gailis noskatījies, ka pīle lēni un smagi čāpojusi uz ezermalu. Par to nu viņš pīli piezobojis sacīdams: “Tu nu gan, kā redzams, dancot nemaz neesi mācījusies.” Drīz pēc tam turpat ezermalā gaiļa tuvumā kāds šāvis ar plinti. Gailis no bailēm pacēlies spārnos un laizdamies iekritis ezerā. Ūdenī gailim klājies ļoti slikti: viņš tik tikko varējis kustēties uz krasta pusi. Pīle nu, veikli peldēdama, pienākusi gailim klāt un sacījusi: “Tu nu gan, kā redzams, peldēt nemaz neesi mācījies.”

P.Ozoliņš Krustpilī.