Pīle

Pīle ar gaili

Gailis noskatījies, ka pīle lēni un smagi čāpojusi uz ezermalu. Par to nu viņš pīli piezobojis sacīdams: “Tu nu gan, kā redzams, dancot nemaz neesi mācījusies.” Drīz pēc tam turpat ezermalā gaiļa tuvumā kāds šāvis ar plinti. Gailis no bailēm…

Lasīt tālāk

Pīle ar gaili

Gailis, uz sētas tupēdams, redzēja pīli gāzelēdamies ejam uz dīķi. Viņš, gribēdams pīli izzobot, lēca no sētas zemē, gāja tai lepni blakām un uzpūties sacīja: “Ak tu nožēlojamā pīlīte! Kā liekas, tad gan tu nekad neesi bijusi par dancmeistaru!” Pīle,…

Lasīt tālāk

Zvēri un dažādas lietas ceļo

Gailītis ar vistiņu gribēja kopā ceļā doties. Gailītis taisīja skaistus ratus sarkaniem riteņiem, aizjūdza četras peles priekšā. Vistiņa ar gaili iesēdās ratos – aizbrauca, brauca, brauca, satika kaķi. Kaķis vaicā: “Kurp braukdami?” Gailis atbild: “Uz leišiem – slepkavu bedrl!” “Ņemat…

Lasīt tālāk